Trường THCS Âu Cơ (TP. Nha Trang) vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm nông” cho hơn 100 học sinh tại Nông trại The Moshav Farm (xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).